منشور اخلاقی افراز - زمستان 92

شنبه 8 آذر 1393 ساعت 21:25

مقدمه :

از آنجایی که انجمن فرهنگی ایران زمین (افراز) بنیادی است که براساس علایق مشترک و بر پایة وطن­دوستی هموندان آن شکل گرفته است؛ رفتار و گفتار تک تک هموندان، با وجود اختلاف سلیقه،  باید نشان­دهنده منش والای انسان نجیب ایرانی  باشد؛ به گونه ای که هر هموند خود را متعهد بداند با منش خود، وظیفه جذب هموندان جدید را که جزوی از خانوادة فرهنگی وی هستند، آسان نماید. از این­رو توجه به منشور اخلاقی و سخت­گیری نسبت به رعایت حداقلی آن از واجبات هر هموند است و پایش آن به عهدة شورای مرکزی و شورای عالی انجمن خواهد بود.

آرمان انجمن عبارت است از :  رسیدن به تشکلی منسجم و قوی با ساختار نظری پویا ، به منظور پاسداشت هویت ایرانی و در جهت ارتقاء سطح اخلاقی ، فرهنگی، زیستی و اجتماعی ایرانیان .

و اهداف آن مطابق اساسنامه عبارتند از: ایران­شناسی و ایران پژوهی تقویت هویت ایرانی پاسداشت میراث فرهنگی و هنری و بهسازی فرهنگی- اجتماعی .

وظیفه هموند، شناخت دقیق و بدون پیش­داشتِ نقاط قوت و ضعف فردی و اجتماعی و کوشش در جهت زدودن تدریجی آنهاست و در این مسیر "نگرش جهانی - عمل  میهن دوستانه" شعار اوست؛ آنچنان که هر هموند باید خود را همچون الگویی برای ترویج و تشویق دیگران به پی­گیری اندیشه و گفتار و منش نیک بداند و در هنگامة بحران و برخورد با مشکلات ، به جای لعنت به تاریکی، شمعی بیفروزد و این سخن  پاسکال را به خاطر آورد که :

"در هر حرفه ای که هستید، نه اجازه دهید که به بدبینی­های بی­حاصل آلوده شوید و نه بگذارید که بعضی لحظات تاسف­آور که برای هر ملتی پیش  می­آید شما را به یاس و نا امیدی بکشاند... نخست از خود بپرسید : برای یادگیری و خودآموزی چه کرده ام ؟ سپس همچنان که پیشتر می روید، بپرسید: من برای کشورم چه کرده ام؟ و این پرسش را آنقدر ادامه دهید تا به این احساس شادی­بخش و هیجان­انگیز برسید که شاید سهم کوچکی در پیشرفت و اعتلای بشریت داشته­اید . اما هر پاداشی که زندگی به تلاشهایمان بدهد یا ندهد هنگامی که به پایان تلاشهایمان نزدیک می­شویم ، هر کداممان باید حق آنرا داشته باشیم که با صدای بلند بگوییم : " من آنچه در توان داشته ام انجام داده ام "        

مهر افزون افراز سرافراز پاینده ایران 

 شورای عالی انجمن افراز زمستان 1392

متن پیمان

 

در باب پایش اندیشه:

1.      پیمان می بندم  با دوری از خشم و بدگمانی،  مهر و مهر ورزی را  سر لوحة افکار خود قرار دهم.

 

2.     پیمان می بندم  با حفظ وارستگی و شجاعت و شرافت، ‌راستی را در همه حال پیش چشم داشته باشم.

 

3.     پیمان می بندم  از پافشاری نسنجیده بر باورها و عقاید خود بپرهیزم  و از نقد خویش نیز نهراسم.

 

4.     پیمان می بندم  در جهت افزایش بینش و توانایی آفرینش ، همواره بر دانش خویش بیفزایم.

 

5.     پیمان می بندم  با دوری از پندار های پَلَشت، خود را همچون الگویی برای ترویج و تشویق دیگران به پی گیری اندیشه نیک  بدانم.

 

در باب پایش گفتار :

6.     پیمان می بندم  با تسلط بر فن سخنوری از بیهوده­گویی ، زیاده­ گویی ، بدگویی و تفرقه­ افکنی بپرهیزم  .

 

7.     پیمان می بندم  در گفتگوها ، با گوش سپاردن با دقت و بدون پیش داوری ،‌  از قطع کردن نا بهنگام و بی­تابانة سخنان بپرهیزم.

 

8.     پیمان می بندم  در بیان نظرات خود در زمان مناسب ، همراه بارعایت ادب، منطق و صداقت از روش "کوتاه-مشخص- ساده" استفاده کنم.

 

9.      پیمان می بندم  در گفتگو های خود ضمن رعایت احترام از تمسخر و تحقیر و شوخی­های ناپسند  بپرهیزم.

 

10.   پیمان می بندم  با دوری از  سخنان پَلَشت، خود را همچون الگویی برای ترویج و تشویق دیگران به پی­گیری گفتار نیک  بدانم.

 

در باب پایش کردار:

11.   پیمان می بندم  با وجود مشاهدة ناروایی­ها و کاستی­ها ، با خوش­رویی و گذشت ،  در پی­گیری و رفع موانع  کوشا باشم.

 

12.  پیمان می بندم  با وقت شناسی ، از بدقولی و پیمان­شکنی  و بی­نظمی بپرهیزم و به این وسیله پاسدار ارج و اعتبار خود و دیگران باشم.

13. پیمان می بندم  ضمن رعایت اصول امانت­داری و وفای به عهد ، از وعده دادن آنچه که از عهدة برآوردنش بر نیایم، بپرهیزم.

 

14. پیمان می بندم  در هنگام خشم با خویشتن­داری و بردباری، متانت و بزرگواری از خود نشان دهم.

 

15.  پیمان می بندم  با دوری از کردار های پَلَشت، خود را همچون الگویی برای ترویج و تشویق دیگران به پی­گیری منش نیک  بدانم.

 

در باب همراهی هموندان :

16. پیمان می بندم  احترام پیش­کسوتان انجمن را پاسداری کنم.

 

17. پیمان می بندم  ازآزردن هموندان، به دلیل استقلال رای و  اختلاف سلیقه و عملکرد  متفاوت بپرهیزم .

 

18. پیمان می بندم  اگر در رعایت مقررات کاستی دیدم ، با رعایت اصول احترام به هموند ،‌ آنان را بیاگاهانم.

 

19.  پیمان می بندم  با حضور منظم در نشست­ها  ، ارتباط مداوم با هموندان را حفظ کنم.

 

20.  پیمان می بندم  جهت حفظ وحدت از تک­روی بپرهیزم و به دور از خودمحوری، تمامی کوشش خود را در همراهی با سایر هموندان به عمل آورم.

 

در باب پاسداشت  انجمن :

21.  پیمان می­بندم   ازاساس‌نامة انجمن و آیین‌نامه­های مربوط آگاه باشم و برابرِ آنها عمل کنم.

 

22. پیمان می­بندم  با پرداخت به هنگام هموندانه و ارائه ایده های خلاقانه و انجام کارِ گروهی، به پیشبرد آرمان انجمن و افزایش ارزش و اعتبارآن  یاری رسانم.

 

23.پیمان می­بندم  در برخورد با ناملایمات و کوتاهی­ها و اندکی همراهان ، در پیگیری آرمان و اهداف انجمن،دلسردی و یاس به خود راه  ندهم.

 

24.پیمان می­بندم  ضمن رعایت موازین اخلاقی انجمن، از اطلاعات و روابط داخل انجمن در جهت منافع مادی و اعتبار شخصی خود بهره برداری نکنم .

 

25. پیمان می­بندم  به آرمان و اهداف انجمن پایبند و برای سرافرازی اَفراز و گسترش نام و توان آن ، کوشا باشم.

 

در باب پاسداشت میهن :

26.پیمان می بندم  تمامی کوشش و توان  خود را در جهت  پاسداشت تمامیت ارضی ایران به کار بندم.

 

27.پیمان می بندم  ضمن حراست از منابع مادی و معنوی، آبادانی، سربلندی و توسعة پایدار سرزمینم را سرلوحة فعالیت های  خود قرار دهم.

 

28.پیمان می بندم کوشش خود را در جهت تعالی هم­میهنان خود و توسعة غرور ملی با شناختن و شناساندن فرهنگ دیر پای ایران­زمین به کار بندم.

 

29. پیمان می بندم  کوشش خود را جهت آشنایی و  به کار گیری صحیح زبان سرزمین مادری  به کار بندم.

 

30. پیمان می بندم  جهت حفظ وحدت ملی ،‌ پاسدار حقوق و احترام به تمامی اقوام ایرانی باشم.

 

در باب پاسداشت جهان :

31. پیمان می بندم  جهانی فکر کنم ولی میهن­دوستانه  عمل نمایم.

 

32.پیمان می بندم زمین- این زادگاه انسانها- را فراموش نکنم؛آنچنان که منابع آن بیهوده صرف نشود و به محیط زیست خدشه‌ای وارد نیاید.

 

33.  پیمان می بندم  با مستند سازی  ،‌تجربیات و نظرات ارزشمند خود را  برای پند آموزی و افزایش آگاهی، به آیندگان منتقل کنم.

 

34.  پیمان می بندم  همراه با کوشش جهت گسترش صلح و مدارای جهانی، احترام به فرهنگ سایر ملل را از یاد نبرم.

 

35.پیمان می بندم کوشش­های خود را درمسیر به­سازی جهان سامان دهم؛ تا هنگام جدایی، آن را به مکانی زیباتر و شایسته تر از آنچه به من سپرده شده ، تبدیل کرده باشم.

 

نام و نام خانوادگی و امضا