تاریخچه : آغاز به کار شورای عالی

شنبه 8 آذر 1393 ساعت 21:43

از امسال شورای عالی انجمن افراز، یاریگر انجمن خواهد بود.

در مجمع عمومی ابتدای سال 1387 طرح شورای عالی انجمن افراز با رأی تأییدگر همه‌ی باشندگان - منهای 1 نفر - به تصویب رسید. پس از آن در طی چهار نشست، نخستین گروه از هم‌وندان شورای عالی به تدوین هدف‌ها، برنامه‌ها و آیین‌نامه‌ی آن پرداختند. نتایج این رای‌زنی‌ها در قالب نامه‌ای با امضای هفت تن از هم‌وندان قدیمی انجمن، سه‌شنبه هفدهم فروردین‌ماه سال جاری تقدیم دبیر، بازرس و شورای مرکزی انجمن افراز شد که مورد تصویب آنان قرار گرفت.

بر این پایه، هدف از تشکیل شورای عالی انجمن افراز، بر عهده گرفتن وظایف هیأت مؤسس (ماده‌ی 2-1-7 از اسا‌س‌نامه، مبنی بر نظارت کلی بر روند فعالیت انجمن به‌گونه‌ای که مغایر با اهداف مندرج در اساس‌نامه‌ی انجمن و قوانین موضوعه‌ی کشور نباشد، تدوین اسا‌س‌نامه و تأیید انحلال انجمن) و ایجاد انگیزه در پیش‌کسوتان و فعالان پیشین انجمن جهت انتقال تجربیات، و همراهی و همکاری با اعضای شورای مرکزی در رفع مشکلات قانونی و ساختاری انجمن افراز، عنوان شده است.

وظیفه‌های این شورا عبارت هستند از:

1) مدیریت مجامع عمومی سالانه (انتخابات و تغییر اسا‌س‌نامه)؛

2) تأیید سیاست‌گذاری‌های کلان انجمن؛

3) رسیدگی به اختلاف‌های هم‌وندان سطوح بالای انجمن (بنا به خواست دبیر یا بازرس)؛

4) مدیریت «نامه‌ی افراز» - که جدا از خبرنامه‌ی انجمن است؛

5) هم‌فکری یا همراهی نمایندگان انجمن جهت ارتباط با استادان برجسته؛

6) هم‌فکری یا همراهی با شورای مرکزی انجمن در برنامه‌‌هایی که به نوعی نمایانگر فعالیت‌های گسترده‌ی انجمن – در سطح ملی یا جهانی – است؛

7) بایگانی یک نسخه از کلیه‌ی سوابق انجمن (نامه‌نگاری‌ها، معرفی‌نامه‌ها، گزارش‌ها، دست‌آوردهای دیداری و شنیداری،...).

بر پایه‌ی آیین‌نامه‌ی تصویبی، هم‌وندان شورای عالی عبارت هستند از: دبیران و بازرسان پیشین انجمن که سن آنها از محدوده‌ی مجاز فعالیت در انجمن (30 سال) گذشته است؛ و هم‌وندانی که سن آنها از محدوده‌ی مجاز فعالیت در انجمن گذشته است ولی کماکان فعال و یاریگر انجمن هستند (پس از تأیید شورای کنونی).

هم‌وندان کنونی شورای عالی، سیما مشعوف، علیرضا افشاری، لیلا آریان‌پور، سیاوش یوسفی، محمد میرسجادی، مهدی جیرودی و شهین نعمتی هستند. علیرضا افشاری، از بنیادگذاران و بازرس دو دوره‌ی نخست انجمن، توسط این شورا به عنوان دبیر برگزیده شده است.