تاریخچه : گزارش مجمع عمومی 1388

شنبه 8 آذر 1393 ساعت 21:44

 

در روز ۹ اردیبهشت ۱۳۸۸ نخستین جلسه شورای مرکزی جدید با حضور اعضای جدید و اعضای دوره پیش و قدیمی ها برگزار شد و پس از انتقال تجربیات دوستان زیر مسئولیت پذیرفتند:

۱ - نیلوفر پرزیوند (دبیری انجمن در سال ۸۸)
۲ - مهرنوش تنگستانی (ناظر گردشگری)
۳ - مرتضی محقق (ناظر هنر)
۴ - آیدا آبادپور (ناظر تاریخ)
۵ - مصطفی محمدی (ناظر ادبیات)

اعضای جایگزین: گیتا مشایخی و الهام عسگری راد

میهمانان: علیرضا افشاری، کاوش ساعی، احسان کرمی (بازرس سال ۸۸)،  سپیده مظاهری، آتوسا جهاندیده و کیوان افشین جو

 

مجمع عمومی سالیانه انجمن فرهنگی ایران زمین در روز آدینه 28 فروردین 1388 ساعت 16 در تهران، میدان هفت تیر، خیابان شهید لطفی، مجموعه هتلداری ماربین با حضور نزدیک به 40 تن از اعضای قدیمی و جدید انجمن افراز برگزار شد که طی آن دبیر انجمن آقای کرمی گزارش سالانه عملکرد انجمن را بطور کامل و جامع بیان کردند و از بسیاری از هموندان فعال در سال 87 تشکر نمودند، همچنین ناظران گروه های تاریخ (خانم آیدا آبادپور)، گروه گردشگری (خانم آتوسا جهاندیده)، گروه هنر (آقای کیوان افشین جو) و دبیر گروه ادبیات (خانم لیلا رستمی) در غیاب ناظر ادبیات (آقای محمد صادقی) به بیان گزارش عملکرد یکساله خود پرداختند.  همچنین آقایان کاوه بقایی و کاوش ساعی بعنوان بازرسان انجمن ، گزارش های بازرسی و مالی انجمن را بیان نمودند.
در ادامه آقای علیرضا افشاری دبیر شورای عالی انجمن، مقدمات انتخابات شورای مرکزی سال 1388 انجمن افراز  را آماده نمودند و اسامی کاندیداها را روی تخته سالن نوشتند و هموندان پس از پرداخت حق عضویت سالانه خود برگه رای دریافت نمودند و 5 نفر اعضای شورای مرکزی جدید و بازرس جدید را از میان کاندیداها انتخاب نمودند و در صندوق آراء ریختند و دوستان شورای عالی بدقت 35 رای به صندوق ریخته شده را با صدای بلند خواندند و شمارش کردند که از میان آراء خانم ها آیدا آبادپور، نیلوفر پرزیوند و مهرنوش تنگستانی و آقایان محقق و مصطفی  محمدی به شورای مرکزی راه یافتند و خانم ها عسگری راد و مشایخی به عنوان اعضای جایگزین انتخاب و آقای احسان کرمی بعنوان بازرس جدید با اقتدار انتخاب شدند.
در اینجا برای تمامی این دوستان آرزوی موفقیت روز افزون میکنیم و امیدواریم که دستاوردهای شوراهای گزشته را پاسداری کنند و روز به روز بر آن بیافزایند.